1402/10/10 14:11:21
بازدید مدیرکل اقتصاد و دارایی از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع)

صبح روز شنبه 9 دی ماه "آقای حسینی" مدیر کل اقتصاد و دارایی استان خراسان رضوی، "آقای نژاد حاجی" رئیس خزانه استان خراسان رضوی و "آقای نظری" معاون توسعه مدیریت اداره کل اقتصاد و دارایی استان با همراهی "دکتر فیروزی" مدیر کل بهزیستی استان،"خانم محدث" معاون سلامت اجتماعی استان، "آقای ابراهیمی" ذیحساب بهزیستی استان خراسان رضوی و «آقای بهنام» رییس بهزیستی مشهد با حضور در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) از نزدیک با "معصومه بختیاری" رییس شیرخوارگاه حضرت علی اصغر(ع) و فرزندان این مجموعه دیدار و از بخش های مختلف این مجموعه بازدید نمودند.

کد خبر 77
لینک کوتاه

برچسب هااخبار مرتبط

نظر شما

 
 
 
تعداد بازدید 512